Thema Veertigdagentijd Kindernevendienst: Voor de verandering

Op zondag 26 februari start de Kindernevendienst met het Veertigdagenproject.

/uploads/2012/02/40dagen.jpg” alt=”” width=”200″ height=”200″ />

Met de kinderen van de kindernevendienst gaan we tot aan 1e Paasdag nadenken over verandering. In de wereld om ons heen zien we vaak genoeg dingen die we liever anders zouden willen. Wat voor dingen zijn dat? En wat is er voor nodig om ze te veranderen? Op weg naar Pasen zullen we ontdekken dat er echt iets kan gebeuren: verdriet kan omslaan in vreugde, na een donkere nacht komt een nieuwe morgen. Daar kun je zelf iets voor doen, maar je hoeft het niet alleen te doen.

De rode draad in deze periode wordt gevormd door de figuur van een ‘Veranderaar’: iemand die ons helpt om na te denken over wat we zouden willen veranderen en hoe we dat zouden kunnen doen. De Veranderaar verschijnt elke zondag in de kerk daarbij heeft hij steeds

een ‘Verandergids’ bij zich: een boek vol nuttige tips over verandering.

De Veranderaar weet veel over verandering. Hij / zij heeft niet alleen belangrijke managementhandboeken en gidsen voor persoonlijke groei gelezen, maar put ook uit de profetieën van Ezechiël en uit het Evangelie.

In elke zondagmorgendienst zingen we met de kinderen het projectlied.
Ook gaan we sparen voor een goed doel, maar daar hoor je meer over op zondag 26 februari.

De Kindernevendienstcommissie.

Lessons & Carols

De Bunnikse Cantorij zingt ‘A Festival of Lessons & Carols’ op 18 december 19.00 uur

title=”lessons carols” src=”http://www.pgbunnik.nl/wp-content/uploads/2011/12/lessons-carols-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />

Wie kent dat beeld niet: dat engel-achtige jongetje dat helemaal in zijn eentje in de kapel van King’s College voor dat schilderij van Rubens staat waarop de drie wijzen het kindje Jezus aanbidden, en dan met een heldere stem begint te zingen: ‘Once in Royal David’s city’. Het is het vaste begin van de jaarlijkse Festival of Lessons & Carols dat de BBC op TV uitzendt. Over de hele wereld zijn kijken en luisteren mensen er

naar en in allerlei plaatsen zijn er in de adventstijd dit soort vieringen, waarin de profetieën van de Messias klinken en de geboorte van Jezus wordt verteld in korte lezingen, afgewisseld door koormuziek en het zingen van kerstliederen .
Ook in Bunnik organiseert de Raad van kerken al jaren in de dagen voor Kerst zo’n oecumenische adventsviering, een beetje op zijn Engels, maar met ook echt Nederlandse liederen. De Bunnikse Cantorij verzorgt de muziek, en al hebben ze niet zo’n engelachtig jongetje, ze zingen wel prachtige, roerende en vrolijke liederen, als koor en samen met al de aanwezigen.
Dit jaar zal dit Festival of Lessons & Carols plaatsvinden op zondag 18 december om 19.00 uur in de Oude Dorpskerk. Uit beide Bunnikse kerken, RK en PKN, zullen velen daarbij aanwezig zijn. Komt u ook en zing en luister mee met deze mooie opmaat naar Kerstmis.

Liturg is Meike Hettinga van de RK parochie, de Bunnikse Cantorij staat onder leiding van Geerten Liefting en hij bespeelt ook het orgel.
Van harte welkom bij deze bijzondere viering op zondag 18 december om 19.00 uur in de Oude Dorpskerk te Bunnik. Een mooier begin van de kerstdagen is niet denkbaar.
De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. De deuren gaan open om 18.45 uur. Tot dan!

Jaap Boeschoten