ACTIE KERKBALANS

Deze actie wordt dit jaar gehouden van 11- 26 januari 2019  met als thema: “Geef voor je kerk”.

Enkele activiteiten …

Ouder-gespreksgroep: 22 januari  De derde avond voor de oudergespreksgroep zal plaats vinden op 22 januari. Het onderwerp is dan: ‘Aandachtig leven met je kinderen’. Het leven gaat snel, je hebt het als ouders druk met werk, gezin, aandacht voor vrienden en familie, allerlei georganiseer… Het leven raast aan je voorbij! Al dat gehaast, waar is […]

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

De derde week van januari is de ‘Gebedsweek voor de eenheid van de christenen’, een week waarin wereldwijd aandacht is – en gebeden wordt – voor de eenheid en verbondenheid van de verschillende kerken en christenen. Voor deze zondag 20 januari levert de Wereldraad van Kerken altijd een voorstel voor een liturgie aan, gemaakt door […]

Agenda