Gevraagd: kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 0,2 FTE per week

De Protestantse Gemeente Bunnik zoekt per direct een enthousiaste kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat voor 0,2 fte per week, die in de gelegenheid is de uren van de aanstelling, indien gewenst, over meerdere dagen van de week in te vullen. Als kerkelijk werker ga je op bezoek bij ouderen in onze gemeente van 70 jaar […]

Zondag 10 november – Cantatedienst

De jaarlijkse oecumenische dienst in november – de Willibrordzondag, bij diens sterfdag op 7 november – krijgt dit jaar een bijzondere invulling. Onze gemeente is namelijk benaderd door de Muziekschool in Zeist of zij in deze dienst een cantate van Johann Sebastian Bach mochten uitvoeren. Men is dit jaar gestart met een cantate-project, om onder […]

Gesprekskring Nieuwe Catechismus

In de gesprekskring hebben we in oktober uit het boek van Huub Oosterhuis,’ Alles voor allen. Een nieuwe catechismus’ het hoofdstuk ‘Voorzienigheid’ besproken.  De volgende keer gaan we verder. In het hoofdstuk ‘God almachtig?’ trekt Oosterhuis  de lijnen door. Daar zullen we nog kort aandacht aan geven. Dan komen er twee hoofdstukken met als titel ‘God tegenover’ en […]

Agenda