Stand van zaken bouw van ons zalencentrum ‘De Brug’

Vorig jaar konden we melden dat een sloopvergunning voor de kosterswoning is verleend. Bij de behandeling van de bouwaanvraag is echter door de provincie opgemerkt dat het daarvoor overlegde onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawet ontoereikend was op het punt van de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en/of huismussen in de te slopen […]

Nieuwe ouderenpastor

De selectiecommissie (bestaande uit Edith van der Velden, Piet van den Heuvel en ondergetekende) heeft al eerder gerapporteerd over de voorgang van onze zoektocht naar een nieuwe ouderenpastor. Steeds was het bericht somber: vooral toen we weer helemaal opnieuw moesten beginnen en ook toen we moesten vertellen dat door corona de sollicitatiegesprekken die al gepland […]

Dienst van zondag 20 juni

Thema: De verhalen in de Bijbel, boek met een eigen verhaal De Bijbel is de bron waaruit wij voor ons geloof putten, Luther en Calvijn legden daar in de 16e eeuw de nadruk op en het werd een van de uitgangspunten van de reformatie, ofwel het protestantisme: Sola Scriptura, alleen door de Schrift.  We lezen in […]

Digitale kerkdiensten

Blijf op de hoogte van de actualiteiten en ontvang iedere week de nieuwsbrief met bemoediging, een nieuwe kerkdienst en actualiteiten. Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Vanwege de corona-maatregelen is het aantal plaatsen tijdens de kerkdiensten op dit moment beperkt tot 30. U kunt zich aanmelden voor de dienst via het digitale formulier.

De diensten worden ook digitaal aangeboden. Iedere week vindt u een video met liturgie op de site. Bekijk hier de actuele diensten.

Hier vindt u een Rooster van de kerkdiensten